మమ్మల్ని సంప్రదించండి-టార్జాన్
ఉత్పత్తులు జాబితా
మమ్మల్ని సంప్రదించండి

  కంపెనీ పేరు: Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd

  Tel: +86 21 68911957

  ఫోన్ (ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ కోసం): +86-15921297108

  E-Mail: info01@dmluqiao.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China