ఉత్పత్తులు-చైనా టార్జాన్
ఉత్పత్తులు జాబితా
ఉత్పత్తులు
ఉత్పత్తులు-చైనా టార్జాన్
  • ఇసుక తయారు యంత్రం
  • ఇసుక తయారు యంత్రం
    చైనా ఇసుక తయారీ కర్మాగారం లేదా ఇసుక తయారీ యంత్రం అనేక రంగాల్లో ఖనిజ దోపిడీ, సిమెంటు ఉత్పత్తి, వక్రీభవన పదార్థం, బాక్సైట్ క్లినికర్, ఎమిరీ, గ్లాస్, కృత్రిమ నిర్మాణ ఇసుక, రాళ్ళు మరియు ఇతర మెటలర్జీ స్లర్రి వంటి అనేక రంగాల్లో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తున్నాయి....
  • టాగ్లు